ΕΚΤ: Στα 167,7 δισ. οι καταθέσεις στις ελληνικές τράπεζες

Σχεδόν αμετάβλητες στα 167,7 δισ. ευρώ παρέμειναν οι καταθέσεις του
ιδιωτικού τομέα στις ελληνικές τράπεζες τον Ιανουάριο, συνεχίζοντας τη
σταθεροποιητική πορεία που ακολουθούν μετά τις εκλογές του περασμένου
Ιουνίου…

Από τα στοιχεία αυτά, που ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα (ΕΚΤ), προκύπτει επίσης πως σχετικά σταθερές παρέμειναν οι
καταθέσεις των καταναλωτών και των επιχειρήσεων στις περισσότερες χώρες
της περιφέρειας της Ευρωζώνης τον προηγούμενο μήνα.

Ωστόσο, στην Ιταλία και την Κύπρο μειώθηκαν περίπου 2%, εντείνοντας τις
ανησυχίες για την κατάσταση των τραπεζικών συστημάτων στις δύο αυτές
χώρες.

Συγκεκριμένα, στην Κύπρο οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα μειώθηκαν
λίγο περισσότερο από 2% και διαμορφώθηκαν στα 47,4 δισ. ευρώ στο τέλος
Ιανουαρίου, τη στιγμή που η χώρα οδεύει προς μια συμφωνία με την Ε.Ε.
για τη διάσωσή της.

Πτώση 2% εμφάνισαν και οι τραπεζικές καταθέσεις στην Ιταλία και
διαμορφώθηκαν σε 1,466 τρισ. ευρώ, έπειτα από μια ισχυρή άνοδο που είχαν
σημειώσει τον Δεκέμβριο.
Τρομακτικό, Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2013 (ΕΚΤ: Στα 167,7 δισ. οι καταθέσεις στις ελληνικές τράπεζες) 

How to ‘take over’ a brain

(CNN) — The hottest field in science this past
decade has been neuroscience. That explosion in research, and our
understanding of the human brain, was largely fueled by a new technology
called functional magnetic resonance imaging (fMRI) that became widely
available in the 1990s. Well look out! Another technology-based
neuroscience revolution is in the making, this one perhaps even bigger.
The term to watch for in 2013 is «optogenetics.» It’s not a sexy term,
but it is a very sexy technology.

The heritage of
optogenetics goes way back to 1979, when Nobel Laureate Francis Crick,
co-discoverer of the structure of DNA with James Watson and Rosalind
Franklin, suggested that neuroscientists should seek to learn how to
take control of specific cells in the brain. Well, that certainly would
seem to be an advance with great potential. Imagine being able to turn
the neurons in an animal’s brain on and off from the outside. Sounds
like you’d be turning the creature into a robot, sounds like science
fiction. Right?

Well, flash forward
thirty-some years, and guess what, optogenetics is a reality! Here’s how
it works… roughly. An obvious approach would be to stick a tiny
electrode into an animal’s brain and stimulate the cells using
electricity.
Leonard Mlodinow 
 
Today we have tiny
microelectrodes, but they are still too crude for the job. Crick
speculated that light could be the tool to use. That turned out to be
true: Optogenetics involves inserting fiber-optics tools into an
animal’s brain, in order to control the target neurons using pulses of
light as a trigger.

Learning to shine light
on a neuron is not the whole answer, though. In order for the method to
work, the neurons have to be re-engineered so that they react to the
light. That was made possible by the amazing discovery of a kind of
protein that can be used to turn neurons on and off in response to
light.
The exotic
light-sensitive protein is not present in normal neurons, so scientists
designed a way to insert it. That is accomplished through a type of gene
engineering called «transfection» that employs «vectors» such as
viruses to infect the target neuron, and, once there, to insert genetic
material that will cause the neuron to manufacture the light-sensitive
protein.
Put it all together, and
you have that sci-fi-sounding technology: genetically-engineered neurons
that you can turn on and off at will, inside the brain of a living and
freely-moving animal.
It is the combined use of
optics and genetics that give optogenetics its name, but it’s not the
«how» that makes optogenetics exciting, it is the «what.» Scientists
didn’t really develop it to «take over» a creature’s brain. They
developed it, like fMRI, to learn about the brain, and how the brain
works, in this case by studying the effect of stimulating specific types
of neurons.

The technology is already
beginning to pay off, and despite its recent invention, the word on the
street is that a Nobel Prize isn’t far off. In one application of
optogenetics, scientists investigated how neurons that make dopamine, a
neurotransmitter in the brain, may give rise to feelings of reward and
pleasure. That work may help scientists understand the pleasure-related
pathologies involved in clinical depression.
In another application,
scientists selectively stimulated brain cells in animal models of
Parkinson’s disease, a disease that involves the disruption of
information-processing in the brain. That research gave new insight into
the circuitry involved in the disease, and the way that the therapies
we currently prescribe for it operate. It has also suggested new
directions for therapeutic intervention.
Schizophrenia is another
disorder that involves information processing issues in the brain. The
illusion of hearing voices, for example, may arise from the failure of
an internal mechanism for notifying a person when his or her thoughts
are «self-generated.» Optogenetics has been employed to better
understand a kind of brain activity called «gamma oscillations» that
appear abnormal in schizophrenia — and also in autism.
Today, we are a long way
from the era when a single person working with an assistant or two can
make a revolutionary technological breakthrough. It took, instead,
decades of work in many fields, which came together, only very recently,
to bring Crick’s vision to fruition. But now that it’s here,
optogenetics is destined to change the way we treat mental illness, and
eventually, even, the way we understand ourselves as human beings.
Editor’s note: Leonard Mlodinow is the author, most recently of, «Subliminal: How Your Unconscious Mind Rules Your Behavior.» He teaches at California Institute of Technology.

Έκθεση ΣΟΚ της τρόικας: Ιδιωτικές εφορίες με καλά αμοιβόμενους κυνηγούς κεφαλών …

Η  τέταρτη

κοινή αποστολή τεχνικής βοήθειας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

(ΔΝΤ) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕπ) πραγματοποίησε επίσκεψη στην Αθήνα από

την
21
η

ως την
31
η

Ιανουαρίου
2013
. Επικεφαλής ήταν ο Thomas Story από τη Διεύθυνση

Δημοσιονομικών Υποθέσεων (ΔΔΥ) του ΔΝΤ, συμμετείχαν δε στελέχη του ΔΝΤ και της

ΕΕπ, καθώς και ειδικοί εμπειρογνώμονες σε θέματα διαχείρισης εσόδων

Οι επιδιώξεις της

αποστολής ήταν να
καταγράψει την

πρόοδο που έχει σημειωθεί έναντι

των δεικτώναπόδοσης

στη φορολογική διοίκηση για το 2013, καθώς και την πρόοδο στη
θεσμικήμεταρρύθμιση, να εξετάσει τις προτάσεις του

Υπουργείου

Διοικητικής Μεταρρύθμισης
&
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

(ΥΔΙΜΗΔ)

για την αναδιάρθρωση της φορολογικής καιτελωνειακής οργάνωσης, και να
επικαιροποιήσει το πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας για την υποστήριξη της

φορολογικής διοίκησης 

Η έκθεση αναφέρει μεταξύ άλλων ότι: «τα στελέχη που δεν αποδίδουν επαρκώς θα αντιμετωπιστούν με ευθυδικία

ακόμη και με πρόωρη 
συνταξιοδότηση ή αποπομπή. 

Αξίζει να

επισημανθεί και το ηλικιακό προφίλ του ανθρώπινουδυναμικού: προφίλ που δεν είναι ευεπίφορο του επιθυμητού βαθμού αλλαγής

πάνω από τουςμισούς υπαλλήλους έχουν συμπληρώσει τα 50, ενώ 26% έχουν ήδη πατήσει τα 55.»

«Η εναλλακτική θα
είναι η Κυβέρνηση να αλλάξει τροχιά, να εγκαταλείψει το μοντέλο που
θέλει τη φορολογική διοίκηση ενταγμένη στις δημόσιες υπηρεσίες, και να
ανακοινώσει ότι θα θεσπίσει μια ημι

αυτόνομη υπηρεσία δημοσίων εσόδων μεσυγκεκριμένη εξουσιοδοτική νομοθεσία
και απολογιστική ευθύνη έναντι του Υπουργού Οικονομικών»

Τα βασικά προβλήματα στη διαδικασία πρόσληψης ελεγκτών είναι ο χαμηλόςμισθός και οι βραδυκίνητες διαδικασίες: 

Ο μέσος μηνιαίος μισθός για νεοεισερχόμενο ελεγκτή είναι κάτω από €700,
ποσόαντίστοιχο με τον μισθό κάθε άλλου νεοεισερχόμενου πανεπιστημιακής
εκπαίδευσηςστο ΥπΟικ και μόνο 20% πάνω από τον κατώτατο μισθό στην
Ελλάδα. 

Συγκριτικά,στις άλλες φορολογικές διοικήσεις στις χώρες του ΟΟΣΑ ο
κατώτατος μισθός ενόςελεγκτή ανέρχεται περίπου σε 134% του κατά κεφαλήν
ΑΕΠ ενώ στην Ελλάδακινείται σε πολύ

χαμηλότερα επίπεδα, ήτοι σε λιγότερο από 50% του κατά κεφαλήνΑΕΠ.
10 

Το Ενιαίο Μισθολόγιο και η κατάργηση των επιδομάτων απόδοσης για
τουςδημοσίους υπαλλήλους δεν επιτρέπουν τη διαφοροποίηση της αμοιβής
συναρτήσειπροσόντων και πείρας. Σε άλλες φορολογικές διοικήσεις η αμοιβή
των ελεγκτώνδιαμορφώνεται σε διαφορετικά επίπεδα και φθάνει σε ποσοστό
340% του κατά
κεφαλήν ΑΕΠ για τους ελεγκτές στο ανώτατο επίπεδο

«Η κυβέρνηση χρειάζεται να άρει τα γραφειοκρατικά εμπόδια που
αναστέλλουν τη θεσμική μεταρρύθμιση και πρέπει να ανανεώσει απερίφραστα
τη δέσμευσή της να επιφέρει μια μακρόπνοη θεσμική μεταρρύθμιση στη
φορολογική διοίκηση που θα θεσπίζει την αυτονομία της και να
πραγματοποιήσει σημαντικά άλματα προς την επίτευξή της έως το τέλος
Φεβρουαρίου 2013» τονίζεται στην έκθεση οπού διατυπώνονται οι εξής
συστάσεις:

Θεσμική Μεταρρύθμιση


 • Να υπάρξει δήλωση της Κυβέρνησης που να καταδεικνύει ξεκάθαρα
  την πρόθεσή της να επιτευχθεί  απαραίτητη αυτονομία στη φορολογική
  διοίκηση, καθώς και την προθυμία της να εγκαταλειφθούν οι υφιστάμενοι
  διοικητικοί περιορισμοί προκειμένου αυτό να γίνει πράξη.
 • Να ολοκληρωθούν οι προγραμματικές εργασίες της Ομάδας Εργασίας Θεσμικής Μεταρρύθμισης σύμφωνα με το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα.
 • Η διαχείριση της διευκόλυνσης και της υλοποίησής της αυτονομίας
  να γίνει με τη σύγχρονη προσέγγιση διοίκησης έργου, με υποβολή μηνιαίων
  αναφορών προς τον Υπουργό Οικονομικών επί της συντελούμενης προόδου.

Λειτουργική Αξιολόγηση Δομών


 • Να συμπεριληφθεί το ΣΔΟΕ στη δομή της ΓΓΔΕ ως αρχικό βήμα για την ενσωμάτωσή του στη Φορολογική Διοίκηση.
 • Να συμπεριληφθεί η ΓΓΠΣ στη δομή της ΓΓΔΕ.
 • Οι λειτουργικές αρμοδιότητες φορολογικής πολιτικής να
  μεταφερθούν στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου
  Οικονομικών.
 • Να θεσπιστεί λειτουργία διευκόλυνσης εμπορίου περιλαμβανόμενων
  των εξωτερικών επικοινωνιών καθώς και της υποστήριξης του Ολοκληρωμένου
  Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων (ICIS) εντός της Τελωνειακής
  Διοίκησης.

Είσπραξη Οφειλών


 • Να ανανεωθεί η εστίαση της ΕΜΕΙΣ (‘Μονάδας Μεγάλων Οφειλετών’) με επίκεντρο τις εισπράξιμες μεγάλες οφειλές.
 • Να στελεχωθεί πλήρως η υφιστάμενη ΕΜΕΙΣ και να συσταθεί
  παράλληλα δεύτερη ‘Μονάδα Μεγάλων Οφειλετών’ για τη μεγιστοποίηση της
  είσπραξης οφειλών από τις 1500 μεγαλύτερες εισπράξιμες οφειλές κατά το
  2013.

ΔΟΥ Μεγάλων Επιχειρήσεων


 • Να καταργηθεί η υποχρέωση ελέγχου από τη ΔΟΥ ΜΕΦΟ των φορολογικών δηλώσεων των τελευταίων δέκα ετών.
 • Να εφαρμοστεί το σύστημα επιλογής υποθέσεων προς έλεγχο βάσει κανόνων έως το τέλος Φεβρουαρίου 2013.

Φυσικά Πρόσωπα Μεγάλου Πλούτου/Ελεύθεροι Επαγγελματίες Υψηλών Εισοδημάτων


 • Να δημοσιευθεί η Υπουργική Απόφαση για την υλοποίηση Μεθόδων Έμμεσων Ελέγχων.
 • Να μετακινηθούν 19 επιπλέον ελεγκτές στο ΔΕΚ Αθηνών και 11 στο Θεσσαλονίκης.
 • Τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργούνται στη διευρυμένη
  δεξαμενή υποθέσεων να παρακολουθούνται στενά και να αναπροσαρμοστούν τα
  κριτήρια επιλογής, ιδιαίτερα εκείνα που αφορούν σε ελεύθερους
  επαγγελματίες (πχ γιατρούς, δικηγόρους).

Επίλυση Διαφορών

Να ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες για να σχεδιαστεί και να
υλοποιηθεί η υποχρεωτική διαδικασία διοικητικής επίλυσης διαφορών που
απαιτείται δυνάμει του Μνημονίου.

Προσλήψεις Ελεγκτών


 • Να επιταχυνθεί η εξωτερική πρόσληψη των επιπλέον 200 νέων
  ελεγκτών ώστε να διασφαλιστεί η εκπλήρωση της δεσμευτικής υποχρέωσης που
  έχει αναληφθεί για το τέλος Μαρτίου.
 • Να αυξηθεί ο αριθμός των εξωτερικά προσλαμβανόμενων ελεγκτών
  εντός του πλαισίου των περιορισμών που ισχύουν για το σύνολο της
  κυβέρνησης ως προς την ιεράρχηση προτεραιοτήτων και τις προσλήψεις (την
  περίοδο 2013-14 θα χρειαστούν επιπλέον 500 εξωτερικά προσλαμβανόμενοι
  ελεγκτές ετησίως-μάλιστα ευκταίο θα ήταν πολλοί από αυτούς να διαθέτουν
  πτυχίο νομικής). 

Όλη η έκθεση 
Έχω μάτια και βλέπω, Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2013 (Έκθεση ΣΟΚ της τρόικας: Ιδιωτικές εφορίες με καλά αμοιβόμενους κυνηγούς κεφαλών …)

Γι’ αυτό βγάλατε από το κάδρο της εξεταστικής τον Γιώργο Παπανδρέου κύριε Τσίπρα;

Αμείλικτα ερωτήματα μετά τις αποκαλύψεις του Παναγιώτη Τζένου στα
“Παραπολιτικά”. Ειδικά το δεύτερο σκέλος που αφορά την συνάντηση Τσίπρα
στο Σαν Φραντσίσκο με τον κύριο Άγγελο Τσακόπουλο, πεθερό και συνέταιρο
του Μάκρου Κουνάλάκη, συνεργάτη του “Ανδρίκου” Παπανδρέου στην περιβόητη
I4Cense!

Την I4cense για την οποία έρχονται νέες αποκαλύψεις –
πραγματικές βόμβες στα… θεμέλια της
δημοκρατίας, της κοινωνίας και αποκαλύπτουν τι πραγματικά συνέβει τα δύο
χρόνια της κυβέρνησης του “Δεν είμαστε δυναστεία” Παπανδρέου.

Στην φωτό, ο κύριος Κουναλάκης μαζί με το μεγάλο αφεντικό, την σφαγέα των Βαλκανίων και της Μεσογείου, Χίλαρυ Κλίντον.

Θα θυμίσουμε λίγο από i4cense και θα επανέλθουμε με την άλλη, μεγάλη αποκάλυψη που
δεν είναι άλλη από την φωτογραφία στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Όπου ο
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ποζάρει δίπλα στον πολιτικό προϊστάμενο των
υποκλοπών, Τόμας Μίλερ και τον υπάλληλο των εμπνευστών του σχεδίου
Πυθία, τον ατιμώρητο πρόεδρο της Proton, η οποία όπως φαίνεται ήταν το
απόλυτο πασοκικό σκάνδαλο για το οποίο τόσο ο Σπέκχαρντ όσο και κάποιοι
άλλοι φίλοι του Παπανδρέου, όπως ο κύριος Ασημακόπουλος, παραμένουν στο
απυρόβλητο.

Διαβάστε από το Ionian press τι
έγραφε για τον Κουναλάκη: Μια φορά κι έναν καιρό (μην πάει ο νους σας
στα παλιά, για πρόσφατα μιλάμε, καλά – καλά δεν έχει κλείσει χρόνος)
στις 22 Οκτωβρίου 2010 (ημέρα Παρασκευή) με πρωτοβουλία του Γ.
Παπανδρέου, πραγματοποιήθηκε η Σύνοδος Κορυφής των Χωρών της Μεσογειακής
Λεκάνης για την κλιματική αλλαγή στη Μεσόγειο, στην οποία συζητήθηκαν
μέτρα, κρατικά και διακρατικά προγράμματα, που αφορούσαν στην προώθηση
επενδύσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Στη Σύνοδο αυτή συμμετείχαν ο Πρωθυπουργός της Τουρκίας Ταγιτ
Ερντογάν, οι Πρωθυπουργοί της Μάλτας η Παλαιστινιακή Αρχή καθώς και
υπουργοί από πολλές μεσογειακές χώρες.

Στις 23 Οκτωβρίου 2010 (ημέρα Σάββατο) πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το
πρώτο επενδυτικό φόρουμ για την Πράσινη Ανάπτυξη στη Μεσόγειο, Σε αυτό
το φόρουμ συμμετείχαν όλοι όσοι συμμετείχαν στην Σύνοδο της προηγούμενης
ημέρας, αλλά στην παρέα προστέθηκαν, μεγάλοι τραπεζίτες και στελέχη
πολυεθνικών.

Αυτό που είναι σημαντικό είναι το εξής: Ενώ η συνδιάσκεψη της 22ης
Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε μετά από πρωτοβουλία του Γιώργου Παπανδρέου,
το φόρουμ της επόμενης ημέρας είχε συνδιοργανωτές την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων (ΕΤΕΠ) και την Institute for Climate and Energy Security
(i4cense), η οποία δραστηριοποιείται στη Μεσόγειο και την Νοτιοανατολική
Ευρώπη, με διακηρυγμένο σκοπό της την «προώθηση αποτελεσματικών
πρωτοβουλιών για το κλίμα και την ενεργειακή ασφάλεια στην Μεσόγειο». Με
άλλα λόγια, ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ το ρόλο του διαμεσολαβητή μεταξύ κυβερνήσεων και
πολυεθνικών εταιρειών, με σκοπό την υλοποίηση «πράσινων» επενδυτικών
σχεδίων.

Πρόεδρος αυτής της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης είναι ο αδερφός του
Πρωθυπουργού της Ελλάδας κ. Αντρίκος Παπανδρέου, ο οποίος και στο site
της παραπάνω οργάνωσης αλλά και αλλού αναφέρεται ως καθηγητής,
(Ανειδίκευτος ίσως, αφού το καθηγητής από μόνο του δεν προσδιορίζει
καμία εξειδίκευση. Εύλογο λοιπόν τα δύο πρώτα ερώτηματα: «Τι
καθηγητής;», «Που καθηγητής;»).

Αξιοσημείωτο είναι ότι η έδρα της συγκεκριμένης οργάνωσης είναι στην
Ελβετία. Δεν υπάρχουν δηλαδή μόνο καταθέσεις Ελλήνων φοροφυγάδων στην
Ελβετία, αλλά και εταιρείες (μία απ΄αυτές και της οικογένειας του
πρωθυπουργού), που λαμβάνουν χορηγίες από το ελληνικό δημόσιο, όπως θα
δείτε και παρακάτω.

Το συγκεκριμένο τριήμερο λοιπόν (το πρόγραμμα της Κυριακής δεν το
γνωρίζουμε αλλά μπορούμε να το φανταστούμε: Επίσκεψη στο Μουσείο της
Ακρόπολης, φαγητό σε ταβερνάκι στην Πλάκα και άλλα τέτοια τουριστικά) ο
Πρωθυπουργός της χώρας Γιώργος Παπανδρέου «έστρωσε», κατά πως λένε
στην……..
πιάτσα «τη δουλειά» στον αδερφό του, αφού σύμφωνα με τα λεγόμενα του
κατά τη διάρκεια της συνόδου σκοπός της ήταν «να συμβάλει στην αναγκαία
όσμωση (ωραία λέξη) μεταξύ κυβερνήσεων, επιστημόνων, επιχειρηματιών και
ΜΚΟ, προκειμένου να διαμορφωθεί το κατάλληλο πολιτικό περιβάλλον, να
ληφθούν τα αναγκαία μέτρα και να αναδειχθούν οι προτεραιότητες των
project (χάνεις ποτέ απ΄ τα γράμματα), που θα δώσουν ώθηση στο νέο
παραγωγικό μοντέλο, ώστε «να κληροδοτήσουμε στις επόμενες γενιές μία
Μεσόγειο ειρηνική και ευημερούσα, προστατευμένη από τις επιπτώσεις της
κλιματικής αλλαγής». (Όλο αυτό πάει να πει σε αγοραία ελληνικά «Τρεις το
λάδι, τρεις το ξύδι και το λαδόξυδο δικό μου – άντε καλά… του αδερφού
μου – να το πουλήσω όσο θέλω).

Για την οικογένεια Παπανδρέου βέβαια μέχρι σήμερα έχουν ακουστεί
πολλά (για τις επαγγελματικές δραστηριότητές της) και το τι ακριβώς
είναι αλήθεια απ’ αυτά και το τι είναι ψέμα μένει να αποδειχθεί.

Εμείς όμως που δεν ξέρουμε πολλά γράμματα κι απ’ όσα διαβάζουμε λίγα
καταλαβαίνουμε, ένα έχουμε να πούμε: Μάλλον με μεσίτες έχουμε μπλέξει
και όχι με πολιτικούς. Επειδή μάλιστα είχαμε την τύχη να ακούσουμε σε
νεαρή ηλικία τον τραγουδοποιό του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος
Θωμά Μπακαλάκο να άδει: «Θα ‘ρθουν πάλι τσούρμο οι μεσάζοντες, θα
κερδοσκοπήσουν οι μεσάζοντες», αυτά τα πωλητήρια που στήνονται σήμερα
και που αφορούν τη δημόσια περιουσία του ελληνικού λαού αντιλαμβανόμαστε
ότι κάποιοι τα έχουν πάρει εργολαβία και με επιστημονικό και καθόλου
αυτοσχεδιαστικό τρόπο «κάνουν το κομμάτι τους».

Οι χορηγοί της παραπάνω ημερίδας της i4cense ήταν σπουδαίοι και καθόλου ευκαταφρόνητοι:

 • Το Ιδρυμα Ωνάση (Ιδιωτικό ίδρυμα είναι σ’ όποιον θέλει δίνει).
 • Ο Όμιλος Μυτιληναίου (Ιδιωτική εταιρεία είναι σ’ όποιον θέλει δίνει,
  αλλά μπαίνει και ένα μικρό θεματάκι: Τι παίρνει από το ελληνικό δημόσιο
  και πως;)
 • Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (Αυτό δεν είναι θεματάκι… Είναι θεματάρα),
  Η HSBC (Ελβετική τράπεζα είναι, επενδύσεις κάνει, αλλά το θέμα εδώ είναι τι κάνει η χώρα για την HSBC),
 • Ο ΟΠΑΠ, η ΔΕΠΑ, η ΔΕΗ (Καλώς τα και τα τσουβαλάτα, τα καλά και τ’ αεράτα)
 • Η SIEMENS !!!!! (Τι μου είπες τώρα; Δράσεις της οικογένειας με χορηγό τη SIEMENS;! Ποτέ),
 • Η Wind, η CCC, τα ΕΛΠΕ και οι υπόλοιπες πολυεθνικές και θυγατρικές κάτι
  σαν το υπόλοιπο της Αττικής που βγάζει βουλευτή τον Πάγκαλο.

Να περάσουμε τώρα να ρίξουμε μια ματιά και στα ονόματα και τα
βιογραφικά όσων αποτελούν τα μέλη μελών του ΔΣ της Οργάνωσης του
Αντρίκου, που εισπράττει τις χορηγίες από τους παραπάνω δημόσιους φορείς
του ευρύτερου δημοσίου συμφέροντος.

Τα ονοματάκια που ακολουθούν, όπως λένε αυτοί που ξέρουν καθιστούν
σαφές πως η συγκεκριμένη ΜΚΟ εντάσσεται στο γνωστό τόξο της προώθησης
των διεθνών επιχειρηματικών και γενικότερα ιμπεριαλιστικών συμφερόντων.
Αυτά είναι:

 • Ipek Nur Cem Taha: Ιδρυτής και επικεφαλής της πολυεθνικής τηλεοπτικής
  πρωτοβουλίας Global Leaders, η οποία παίρνει συνεντεύξεις από διεθνής
  εμβέλειας πολιτικά πρόσωπα (πχ Χ. Σολάνα, Κ. Ανάν, Μ. Ωλμπράιτ, Χ.
  Καρζάι κλπ) αλλά και από στελέχη πολυεθνικών. Είναι παράλληλα μέλος του
  Διεθνούς Συμβουλευτικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου της Κολούμπια.
 • Jose Maria Figueres: Πρώην Πρόεδρος της Κόστα Ρίκα, κατά την περίοδο
  1994-98. Εργάζεται έκτοτε ως κορυφαίο στέλεχος πλειάδας πολυεθνικών
  εταιρειών. Διαθέτει πτυχίο πολιτικού μηχανικού από τη Στρατιωτική
  Ακαδημία West Point των ΗΠΑ.
 • Μάρκος Κουναλάκης: Είναι καθηγητής ΜΜΕ και Επικοινωνιολογίας στο
  Πανεπιστήμιο Κεντρικής Ευρώπης, το οποίο βρίσκεται στην Βουδαπέστη.
  Πρόκειται για ένα αγγλόφωνο εκπαιδευτικό ίδρυμα, που ιδρύθηκε μετά το
  1991, και έχει επικεφαλής τον πρώην Πρόεδρο του Ιδρύματος Κένεντυ John
  Shattuck. Ο Μ. Κουναλάκης, κάλυψε δημοσιογραφικά την κατάρρευση του
  υπαρκτού Σοσιαλισμού σε Τσεχοσλοβακία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Βουλγαρία και
  Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας. Είναι παντρεμένος με την κόρη του
  αμερικανού, ελληνικής καταγωγής, πρέσβη στη Βουδαπέστη, κα. Ελένη
  Τσακοπούλου – Κουναλάκη.
 • Nick Mabbey: Περιβαλλοντολόγος και συγγραφέας βιβλίων για το
  φαινόμενο του θερμοκηπίου. Σύμβουλος του Πρωθυπουργού της Μεγάλης
  Βρετανίας Τ. Μπλερ μέχρι το 2005.
 • Simon Reddy: Κορυφαίο πρώην στέλεχος της Greenpeace International,
  νυν εκτελεστικός διευθυντής της γραμματείας της πρωτοβουλίας C40 Climate
  Leadership Group. Η τελευταία αποτελεί μια χαλαρή δικτύωση 40 μεγάλων
  πόλεων (μεταξύ των οποίων και η Αθήνα), για τη μείωση των αερίων του
  θερμοκηπίου.
 • Joseph A. Stanislav: Ιδρυτής της εταιρείας συμβούλων JAStanislaw
  Group, LLC, η οποία ειδικεύεται σε στρατηγικές μελέτες και
  περιβαλλοντικές μελέτες.

Dimitri Zenghelis
Στέλεχος της Οικονομικής Διεύθυνσης της
πολυεθνικής εταιρείας πληροφοριακών συστημάτων Cisco. Επικεφαλής
οικονομικών προβλέψεων και μακροοικονομικής ανάλυσης του Υπουργείου
Οικονομικών μεταξύ 1999 – 2007. 

Εδώ http://www.i4cense.org/για του λόγου το αληθές μπορείτε να δείτε το site της Μ.Κ.Ο. του Αντρίκου.
Anti-ntp, Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2013 (Γι’ αυτό βγάλατε από το κάδρο της εξεταστικής τον Γιώργο Παπανδρέου κύριε Τσίπρα;) 

Σαν σήμερα ο Α. Υψηλάντης κυκλοφορεί κάτι άγνωστο στους «Νεοέλληνες»

Σαν σήμερα το 1821, ο Αλέξανδρος Υψηλάντης
κυκλοφορεί την επαναστατική προκήρυξη «Μάχου υπέρ πίστεως και
πατρίδος»
, με την οποία ζητά από τους Έλληνες της Μολδαβίας και της
Βλαχίας να επαναστατήσουν.

Η ενέργειά του αυτή σηματοδοτεί και την
επίσημη έναρξη της Επανάστασης στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες, και οδηγεί
στην γενίκευση του μεγάλου αγώνα κατά των Τούρκων. Η συνέχεια γνωστή….

Ο αγών στέφτηκε με επιτυχία. Το νεοελληνικό κράτος έτυχε της
ελευθέρωσης από τους Έλληνες, για να μπορεί με άνεση να κυβερνείται
καταρχήν από τους Βαυαρούς, μετά από 10 οικογένειες, και να καταλήξει
στους Γερμανούς. 

«Μάχου υπέρ πίστεως και πατρίδος». Ακούγεται και φαντάζει τόσο μακρινό.
Τόσο ξένο με την Ελληνική πραγματικότητα και τους Νεοέλληνες. Για
ποιό άραγε πράγμα, για ποιά ιδέα, για ποιό ιδανικό, θα αποφάσιζαν οι
νεοέλληνες να μαχούν υπέρ πίστεως, και κυρίως υπέρ πατρίδος; 

Πάντως, αν κρίνω από τις τελευταίες δεκαετίες, για τα μόνα που έχω δει
τους Έλληνες να μάχονται είναι: να κλείσουν  τους δρόμους για να μην
υποβιβαστεί η ομάδα τους, για την υψηλή φορολόγηση
των ακριβών αυτοκινήτων, για να βγεί ο σωτήρας
Καραμανλής (x2), ο σωτήρας Παπανδρέου (x2), ο σωτήρας Μητσοτάκης, ο
σωτήρας Σημίτης, ο σωτήρας Σαμαραοβενιζελοκουβέλης, για να βρουν καλή
ξαπλώστρα στη Μύκονο, για να πάρουν καλή θέση στάθμευσης στη
μπουζουκερί, να παλέψουν για να φανούν προεκλογικά ότι στηρίζουν τον
βουλευτή, τον δήμαρχο, τον περιφερειάρχη μπας και τους βολέψει, για να
πάρουν διακοποδάνειο….. και άλλα τέτοια θεάρεστα, και πατριωτικά.

Για ποιό κράτος να βγούμε στο πεδίο μάχης υπέρ πίστεως και πατρίδος;
Για αυτό που ο Μακρυγιάννης έλεγε ότι «οι Έλληνες πολιτικοί
κάθησαν με τους ξένους και μάχονταν να περισκύσουν καθείς την δική του
φατρία. Ρώσους ο ένας, Βαυαρούς ο άλλος, Άγγλους ο τρίτος, και από κοντά
και ο τότε Ολάντ», για να καταλήξει «Δυστυχισμένη Ελλάς. Δυστυχισμένοι
Έλληνες. Αναθεματισμένοι κυβερνήτες».

Μήπως για αυτό το κράτος που με όργανα τους τραπεζίτες και τα ΜΜ»Ε» έχει
καταλύσει και χαλκεύσει την δικαιοσύνη «πράγμα πολλών χρυσίων
τιμιώτερον» που έλεγε ο Πλάτων;

Ή μήπως για αυτό το κράτος που πρόσφατε διόρισε ως Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων μια
ομάδα που θυμίζει πάνελ της Ανίτας Πάνιας με επικεφαλής την Ρεπούση του «αριστερού» Κουβέλη;

Όχι, δεν περιμένω από τους βολεμένους και παρτάκηδες νεοέλληνες να
πάρουν το νόμο στα χέρια τους και να βγούν να πολεμήσουν για τoν «νυν
υπέρ πάντων αγώνα». Και ας είναι εύκολο να δώσουν λύση με το να κατέβουν
οι 1.5 εκατ. άνεργοι στο Σύνταγμα για 10 μέρες (να δω ποιά ΜΑΤ και
ποιοί κουκουλοφόροι θα έχουν τα κότσια να προσπαθήσουν να σπάσουν ένα
κλοιό 1.5 εκατ. διαδηλωτών). Και ας είναι εύκολο να καταλύσουν το
κράτος, απέχοντας επί 2-3 μήνες από οποιαδήποτε πληρωμή για το κράτος,
τις ΔΕΚΟ και τις τράπεζες. Όχι δεν περιμένω από τους νεοραγιάδες έλληνες
(με μικρό ε), να δώσουν μάχη,  εκτός από την μάχη του ποιός θα έχει την
καλή θέση του καναπέ ως άλλος Sheldon στο Big Bang Theory.

Περιμένω όμως -όπως και τότε-, αυτούς που θα ξεκινήσουν τον αγώνα.
Αυτούς που πραγματικά θέλουν ελεύθερη πατρίδα την Ελλάδα μας. Αυτούς που
δεν θέλουν μια δανεική χώρα στο όνομα της διακράτησης των όποιων
ελάχιστων πια ανέσεων τους.

Ζητάω πολλά; Μάλλον. Ίσως για αυτό και ο Παπαδιαμάντης είχε πει
«Από τότε που απελευθερωθήκαμε, η μόνη ασχολία μας είναι οι εκλογές. Επί
70 έτη δηλαδή μεταλλάξαμε τυράννους, τους οποίους μέσα από τις εκλογές,
φανταζόμαστε ότι τους αντικαθιστούμε συχνότερα».
Loutraki One, Κυριακή, 24 Φεβρουαρίου 2013 (Σαν σήμερα ο Α. Υψηλάντης κυκλοφορεί κάτι άγνωστο στους «Νεοέλληνες») 

Αυτή είναι η ρηματική διακοίνωση…για την δήθεν διασφάλιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων…

Με
εντολή του Υπουργού Εξωτερικών Δημήτρη Αβραμόπουλου, κατετέθη στις 20 Φεβ.2013 στον
Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, ρηματική διακοίνωση, δια της οποίας η Ελλάδα
ενημερώνει τον Οργανισμό για την παραχώρηση εκ μέρους της Τουρκίας,
αδειών έρευνας σε περιοχές ελληνικής υφαλοκρηπίδας.
 
Στην ανακοίνωση του ΥΠΕΞ, αναφέρεται επίσης ότι:
«Η ενέργεια αυτή του Υπουργείου Εξωτερικών, διασφαλίζει τις ελληνικές
θέσεις για την προάσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας,
σύμφωνα πάντοτε με το εθιμικό και συμβατικό Δίκαιο της Θάλασσας και
ειδικότερα την Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας (1982).»
 
 Υ.Γ
Τώρα πως και με ποιο τρόπο διασφαλίζονται με αυτή την ρηματική διακοίνωση φούσκα…οι ελληνικές
θέσεις για την προάσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας ειδικά για την ΑΟΖ είναι ένα θέμα..

Και για να μην ξεχνιόμαστε..: Στην ουσία πρόκειται για μια απλή διαμαρτυρία που δηλώνει ότι η Ελλάδα έχει υπογράψει το Νόμο της Θάλασσας..

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΑΟΖ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΗ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ…

ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ! ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΜΙΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ!ΤΑΛΜΟΥΔ!

Το Ταλμούδ (talmud) είναι ένας κώδικας, μία εγκυκλοπαίδεια θρησκευτικού και νομικού περιεχομένου,
που περιλαμβάνει, ταξινομημένες σε κανονισμούς και θεματικές ενότητες,
όλες τις προφορικές παραδόσεις (χαλαχά), αφηγήσεις (χαγγαδά) και
ερμηνείες (μιδράς) των νομοδιδασκάλων (ραββίνων), για τη ρύθμιση της
συμπεριφοράς και την αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων του Ιουδαϊκού
λαού, σύμφωνα με τις διδασκαλίες των βιβλίων της πεντατεύχου (Τορά),
δηλαδή τον Μωσαϊκό Νόμο.

Διαβάστε παρακάτω πόσο ’’ωραία’’ πόσο ’’φιλειρηνικα’’ και πόσο
‘’αντιρατσιστικά’’ μιλάει για τους Έλληνες και τους άλλους λαούς ο
‘’περιούσιος’’(sic) λαός του Θεού ο οποίος υπέστη ολοκαύτωμα και εξορία.
Θαυμάστε:


ΒΙΒΛΙΟ: ΤΑΛΜΟΥΔ :

ΕΒΡΑΙΟΙ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
-Orach CHAIIM (225,10) : Οι Έλληνες (Εθνικοί) και τα ζώα συναθροίζονται εις ομάδας προς σύγκρισην.
-ZOHAR 11 (64B) : Οι Έλληνες ειδωλολάτραι ομοιάζουν με τας αγελάδας και όνους.
-KETHUBOTH(110B) : Ο Ψάλτης (Δαυίδ) παρομοιάζει τους Εθνικούς Έλληνες με ακάθαρτα κτήνη (Γκόιμ).
-SANHEDRIN (974B) TOS : Η σεξουαλική συνουσία του Έλληνος , είναι, ως του κτήνους (Γκόιμ).
-IORE DEA (337,1) : Αντικαταστήσατε τους νεκρούς Έλληνες , όπως αντικαθιστάτε ψοφίσασαν αγελάδαν ή γάιδαρον .
-ABHODAH ZARACH (78) : Αι Εθνικές Ελληνικές Εκκλησίαι (= του Δήμου) είναι τόποι ειδωλολατρίας.
-IOREA DEA (142,10) : Πρέπει να ευρίσκεσαι μακράν εκκλησιών (του Δήμου).
-SCHABATH (116A) TOS : Τα Ευαγγέλια ( μυστικισμός των Ελλήνων) ονομαζόμενα τεύχη της ανομίας , είναι αιρετικά βιβλία.
– ABHODAH SARACH (2A) : Αι Εορταί των Ελλήνων ωνομάσθησαν ημέραι συμφοράς .
– ABHODAH SARACH (78C) : Αι εθνικές των Ελλήνων εορταί είναι καταφρονημενέναι ημέραι μάταιαι και πονηραί.
– KETHUBOTH (3Β) : Το σπέρμα των Ελλήνων έχει την αυτήν αξίαν με το σπέρμα του κτήνους.
– ABHODAH ZARACH (26Β) : Οι καλύτεροι των Ελλήνων πρέπει να φονεύονται.
-SEPHER OR ISRAEL (177B) : Εάν Εβραίος φονεύση Έλλην , δεν διαπράττει έγκλημα.
-ΚERITHUTH (6B , σελ. 78) : Οι Εβραίοι ονομάζονται άνθρωποι . Οι έλληνες δεν ονομάζονται άνθρωποι.
– ABHODAH SARACH (22 Α ) : Ύποπτοι είναι οι Έλληνες της συνουσίας μετά ζώων.
-KIDDUSCHIM (68A) : Οι Έλληνες είναι ένας λαός γαιδάρων.
-MIDRASCH TALPIOTH (225) : Oι Έλληνες επλάσθησαν , δια να υπηρετούν τους Εβραίους πάντοτε.
-SANHEDRIN( 92,1) : Οι Έλληνες φυλή αγέλη κτηνών εστί εκ του Σατανά καταγομένη και μόνο το όνομα του χοίρου δικαιούται να φέρει.
– CHOSCHEN HAM (183 , 7) : Κράτησε εκείνο , το οποίον, ο Έλλην εκ λάθους σου πλήρωσε επιπλέον.
– CHOSCHEN HAM ( 226 , 1) : Ο Εβραίος δύναται να κρατήση απωλεσθέν υπό ‘Ελληνος και ανευρεθέν υπό Εβραίου

CHOSCHEN HAM ( 183, 7) : Οι Εβραίοι πρέπει να διαμοιράζονται εκείνο, το
οποίον εισέπραξαν επιπλέον από Έλληνες , οι οποίοι πιστεύουν εις το
Ελληνικό δόγμα.
-IORE DEA (157,2H ) : Επιτρέπεται να εξαπατάς τους Έλληνες .
-ABHODAH ZARACH ( 54 Α) : Τοκογλυφία δύναται να εφαρμοστή επί Ελλήνων ή αποστατών.
BABHA BATHRA ( 113 A ) : Εβραίος δύναται να ψευσθή και να ψευδορκήση , ίνα, καταδικασθή Χριστιανός .

ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ:
-KALLAH (18B) : Νόθος ,συλληφθείς κατά την διάρκεια εμμήνου ροής.
-TOLBATH JESCHU : Γέννησις αναφερόμενη κατά τον πλέον αισχρόν τρόπον .
-SHABBAT (104B) : Ονομάσθη παράφρων και ουδείς δίδει σημασία εις τους παράφρονας
-TOLDOTH JESCHU : Ο Ιούδας και ο Ιησούς συνεπλάκησαν εν μέσω ακαθαρσιών.

ABHODAH ZARACH (6 A) : Έλληνας Χριστιανός ονομάζεται αυτός που
ασπάζεται τις ψευδείς διδασκαλίες εκείνου του ανθρώπου , ο οποίος δίδαξε
να γιορτάζεται πρώτη μέρα του Σαββάτου.
ΓΙΑ ΌΛΑ ΤΑ ΕΘΝΗ

Shulchan Aruch Choszen Hamiszpat (348): Όλα τα υπάρχοντα των άλλων Εθνών
ανήκουν εις το Εβραικόν Έθνος, το οποίο δικαιούται να τα αρπάξει άνευ
οιωνδήποτε δισταγμόν .
-ΕΒΕΝ – ΗΑ –ΕSER (6,8) : Τι είναι πόρνη ; Κάθε γυναίκα που δεν είναι Εβραία!
MAKKOTH (7B) : Αθώος , δολοφονίας είναι κάθε Εβραίος , εφ όσον ο σκοπός είναι η δολοφονία Χριστιανού!

Αν όλα αυτά τα έγραφαν Μουσουλμάνοι θα τους λέγανε Μουσουλμάνους
Φονταμενταλιστές , αν τα λέγανε Χριστιανοί θα τους λέγανε
παραθρησκευτικούς και σκοταδιστές , αν τα λέγανε πολιτικοί θα τους
λέγανε φασίστες ! Στην προκειμένη περίπτωση που τα αναφέρουν οι’’
περιούσιοι’’ κάτοικοι αυτού του κόσμου όλοι μούγκα!

Γιώργος Τουλγερίδης
Freehellasleptokaria, Κυριακή, 4 Νοεμβρίου 2012 (ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ!ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΜΙΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ!ΤΑΛΜΟΥΔ! γράφει ο Γιώργος Τουλγερίδης) 

Νααατα…. Χειροκροτεί Mητσοτάκη ο Καμμένος

KAMMENOΣ : “ΘΑ ΕΙΧΕ ΛΥΘΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΠΕΦΤΕ Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ”!

Η ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΤΟΝ REAL FM

Τρομερή ομολογία του Π. Καμμένου πριν από λίγο στην εκπομπή του Ν.
Χατζηνικολάου με αφορμή το σχόλιο του γνωστού δημοσιογράφου ότι στην
χθεσινή εκδήλωση χειροκρότησε το Μνημονιακό λόγο του Μητσοτάκη.


“Εαν δεν
έπεφτε… από συμφέροντα η κυβέρνηση Μητσοτάκη του ’90-’93 θα είχε λυθεί το
πρόβλημα της Οικονομίας”!
 

Στην γραμμή του “Ψηλού” ο Καμμένος. Δεν
ξεχνάει προφανώς τη βοήθεια που του έδωσε ο Μητσοτάκης για να εκλεγεί
βουλευτής στην Β΄Αθήνας..

anti-ntp.net:

Ξεχνάς ένα πράγμα Πάνο… εκτός τις λαμογιές της τότε
Κυβέρνησης Μητσοτάκη, ξεχνάς και το γεγονός οτι ο Κ.Μητσοτάκης το 64
Αναγνώρισε στους τοκογλύφους δανειστές το προπολεμικό χρέος για το οποίο
είχαμε χρεοκοπήσει και είχαμε νικήσει και στο δικαστήριο. Και μάλιστα
με τόκους υπερημερίας 60%…. Αυτούς χειροκροτάς;

Anti-ntp, Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2013 (Νααατα Ναααατα…. Χειροκροτεί μητσοτάκη ο Καμμένος) 

Το σοφό τέστ του Σωκράτη

Το σοφό τεστ του Σωκράτη που πρέπει να το εφαρμόζουμε κι’ εμείς

Μια μέρα, εκεί που ο μεγάλος αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος
Σωκράτης έκανε τη βόλτα του στην Ακρόπολη, συνάντησε κάποιον γνωστό του,
ο οποίος του ανακοίνωσε ότι έχει να του πει κάτι πολύ σημαντικό που
άκουσε για κάποιον από τους μαθητές του.

Ο Σωκράτης του είπε ότι θα ήθελε, πριν του πει τι είχε ακούσει, να κάνουν το τεστ της «τριπλής διύλισης».

«- Τριπλή διύλιση;» ρώτησε με απορία ο γνωστός του.

– Ναι, πριν μου πεις τι άκουσες για το μαθητή μου θα ήθελα να κάτσουμε για ένα λεπτό να φιλτράρουμε αυτό που θέλεις να μου πεις.

– Το πρώτο φίλτρο είναι αυτό της αλήθειας.

Είσαι λοιπόν εντελώς σίγουρος ότι αυτό που πρόκειται να μου πεις είναι αλήθεια;

– Ε… όχι ακριβώς, απλά το άκουσα όμως και…

-Μάλιστα, άρα δεν έχεις ιδέα αν αυτό που θέλεις να μου πεις είναι αλήθεια ή ψέματα.

– Ας δοκιμάσουμε τώρα το δεύτερο φίλτρο, αυτό της καλοσύνης.

Αυτό που πρόκειται να μου πεις για τον μαθητή μου είναι κάτι καλό;

– Καλό; Όχι το αντίθετο μάλλον…

– Άρα, συνέχισε ο Σωκράτης, θέλεις να πεις κάτι κακό για τον μαθητή μου αν και δεν είσαι καθόλου σίγουρος ότι είναι αλήθεια.

Ο γνωστός του έσκυψε το κεφάλι από ντροπή και αμηχανία.

– Παρόλα αυτά, συνέχισε ο Σωκράτης, μπορείς ακόμα να περάσεις το τεστ γιατί υπάρχει και το τρίτο φίλτρο.

Το τρίτο φίλτρο της χρησιμότητας.

Είναι αυτό που θέλεις να μου πεις για τον μαθητή μου κάτι που μπορεί να μου φανεί xρήσιμο σε κάτι;

– Όχι δεν νομίζω…

– Άρα λοιπόν αφού αυτό που θα μου πεις δεν είναι ούτε αλήθεια, ούτε καλό, ούτε χρήσιμο, γιατί θα πρέπει να το ακούσω;

Ο γνωστός του έφυγε ντροπιασμένος,έχοντας πάρει ένα καλό μάθημα…

Μήπως είναι καιρός να βάλουμε κι εμείς αυτό το σοφό τεστ στη ζωή μας;
Defencenet, Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2013 (Το σοφό τέστ του Σωκράτη) 

Η Ουκρανία αψηφά τις συμβουλές του ΔΝΤ

Ο πρωθυπουργός Μίκολα Αζάροφ δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία
προτίθεται να δαπανήσει 48 δισ. δολάρια (36 δισ. ευρώ) σε δύο χρόνια για
να βγάλει την οικονομία της από την ύφεση, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες
για το πώς η χώρα του θα χρηματοδοτήσει αυτό το σχέδιο.


  Το σχέδιο
μοιάζει να αψηφά τις συμβουλές του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου -τις
οποίες η Ουκρανία ελπίζει να μπορέσει να αξιοποιήσει προκειμένου να
λάβει ένα νέο δάνειο 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων (11,4 δισ. ευρώ)- για
να μειώσει το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού που διπλασιάστηκε
πέρυσι στα 6,7 δισεκατομμύρια δολάρια (5,1 δισ. ευρώ).

 
Ο
Αζάροφ ανακοίνωσε το αναπτυξιακό πρόγραμμα αυτό κατά την διάρκεια ενός
υπουργικού συμβουλίου, λέγοντας ότι θα τονώσει τις εξαγωγές και την
εγχώρια ζήτηση και θα μειώσει την εξάρτηση της πρώην Σοβιετικής
δημοκρατίας από τις εισαγωγές.

  Το σχέδιο καλύπτει τομείς από
τη γεωργία έως την αεροδιαστημική τεχνολογία και περιλαμβάνει μέτρα όπως
η δημιουργία μιας υπό κρατική διοίκηση τράπεζας ανάπτυξης που θα
χρηματοδοτήσει σημαντικά έργα, τόνισε ο Αζάροφ.
 

  “Οι
πηγές χρηματοδότησης είναι ο κρατικός και οι περιφερειακοί
προϋπολογισμοί, κεφάλαια από διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς,
κρατικές εγγυήσεις και, φυσικά, ιδιωτικές επενδύσεις και ίδια κεφάλαια
επιχειρήσεων”, συνέχισε ο πρωθυπουργός της Ουκρανίας.

  Ο Αζάροφ δεν είπε πόσα ακριβώς θα δαπανήσει η κυβέρνηση στο πλαίσιο του προγράμματος.

 
Το δημόσιο χρέος της Ουκρανίας ανέρχεται σε 66 δισεκατομμύρια δολάρια
(50,4 δισ. ευρώ), ή 37% του ΑΕΠ, εκ των οποίων σχεδόν το 65% αποτιμάται
σε ξένο νόμισμα.
Defencenet, Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2013 (Η Ουκρανία αψηφά τις συμβουλές του ΔΝΤ)