Δεύτερη δικαστική απόφαση μπλοκάρει τις κατασχέσεις

Με προσωρινό διάταγμα, που εξέδωσε σήμερα το Επαρχιακό
Δικαστήριο Λευκωσίας, απαγορεύεται η κατάσχεση καταθέσεων στην Τράπεζα
Κύπρου χωρίς καταβολή δίκαιης αποζημίωσης ή τον συμψηφισμό των
καταθέσεων με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις με βάση τις πρόνοιες του
Συντάγματος και του περί Σύστασης και Λειτουργίας του Σχεδίου Προστασίας
Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμο του 2013!

Είναι η δεύτερη δικαστική απόφαση που απαγορεύει τις κατασχέσεις μετά από την απόφαση υπέρ της Αρχιεπισκοπής Κύπρου.

Το διάταγμα είναι προσωρινό και έχει εκδοθεί, αφού το δικαστήριο
αποδέχθηκε ότι υπάρχει καλή βάση αγωγής και πιθανότητα επιτυχίας και οι
εναγόμενοι έχουν δικαίωμα να εμφανισθούν και να υποβάλουν ένσταση μέχρι
την 2.4.2013.

«Το προσωρινό δικαστικό διάταγμα απαγορεύει στους (ι)
Τράπεζα  Κύπρου, (ιι) Κεντρική Τράπεζα  και (ιιι) Ντίνο Χριστοφίδη
ειδικό διαχειριστή της Τράπεζας Κύπρου «να προβούν σε οποιαδήποτε
απόφαση ή να λάβουν οιοδήποτε άλλο μέτρο από το οποίο θα  προκύπτει
και/η θα συνεπάγεται μείωση και /ή εξάλειψη και/ή οιασδήποτε άλλης
μορφής παρέμβαση επί  του οιοδήποτε πιστωτικού υπολοίπου των λογαριασμών
των Εναγόντων στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ χωρίς την απόδοση
δίκαιης αποζημίωσης και/ή χωρίς να προηγηθεί ο καθορισμός εύλογης
αποζημίωσης από αρμόδιο Δικαστήριο και/ή αρμόδιο Δικαστήριο αστικής
δικαιοδοσίας, μέχρι την τελική απόφαση του Δικαστηρίου στη παρούσα αγωγή
ή νεωτέρας διαταγής του Δικαστηρίου».

«Διάταγμα του δικαστηρίου που να απαγορεύει  στους
εναγόμενους να προβούν σε οποιαδήποτε μείωση και /ή εξάλειψη και/ή
μεταφορά και/ή μεταβίβασης του οιουδήποτε πιστωτικού υπολοίπου του
λογαριασμών  που διατηρεί η ενάγουσα στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΛΤΔ εκτός εάν αυτή είναι αποτέλεσμα εξάσκησης και/ή εφαρμογής της
υποχρέωσης συμψηφισμού με βάση τον περί Σύστασης και Λειτουργίας του
Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων
Ιδρυμάτων Νόμο του 2013 και κανονισμούς που εκδόθηκαν δυνάμει αυτού
και/η τους όρους της συμφωνίας δανείου μεταξύ των Εναγόντων και της
Εναγόμενης 1, μέχρι την τελική απόφαση του Δικαστηρίου στη παρούσα αγωγή
ή νεωτέρας διαταγής του Δικαστηρίου»
 

προστίθεται.
Defencenet, Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013 (Δεύτερη δικαστική απόφαση μπλοκάρει τις κατασχέσεις) 

Εργαζόμενοι στην ΕΤ-3 αποκαλύπτουν την προπαγάνδα των “ειδήσεων” υπέρ της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ

Καθημερινά
πλέον επιβεβαιώνεται ότι ζούμε σε συνθήκες Χούντας  και τα πρόσφατα
γεγονότα στις Σκουριές είναι από τα πλέον χαρακτηριστικά παραδείγματα. 
Το όργιο κρατικής βίας που ζήσαμε στις 21 Οκτωβρίου, ακολουθήθηκε από
ένα όργιο κρατικής προπαγάνδας και παραπληροφόρησης. Για τα ιδιωτικά
Μέσα “Ενημέρωσης” – MEGA, ΑΝΤΕΝΝΑ κλπ – δεν συζητάμε, γιατί γι’αυτά το
“θέμα” δεν υπήρξε καν…
Διαβάστε παρακάτω το Δελτίο Τύπου που εξέδωσαν
εργαζόμενοι στην ΕΤ3 που δεν θέλησαν να μείνουν σιωπηλοί και να βλέπουν
την αλήθεια και τη δημοσιογραφική δεοντολογία να βιάζεται μπροστά στα
μάτια τους.

Ευτυχώς υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που βλέπουν ότι η
σιωπή είναι συνενοχή στο έγκλημα. Δυστυχώς, η απάντηση στον τίτλο της
ανακοίνωσής τους είναι εκ των προτέρων γνωστή.

Η Ε.Τ.-3 είναι στο πλευρό των πολιτών ή της εξουσίας και των αστυνομικών;
Εύκολα διακηρύσσονται οι στόχοι
της Ε.Τ.-3, όμως όταν είναι να υλοποιηθούν σκοντάφτουν στο συντονισμένο
βήμα προπαγάνδας και καταστολής .Πώς αλλιώς θα περάσει η αντιλαϊκή
πολιτική;
Στις Σκουριές Χαλκιδικής μαζί με
το δάσος που καταστρέφεται από τη Μεταλλουργία Χρυσού (καναδική El
Dorado και Μπόμπολας) , θάφτηκε και ό,τι έχει απομείνει από την
αξιοπιστία των Δελτίων Ειδήσεων της Ε.Τ.-3. Σε τρία ρεπορτάζ (Δελτία
Ειδήσεων των 22:00 στις 21/10 , των 13:00 και των 22:00 στις 22/10) οι
υπεύθυνοι ενημέρωσης με ξεκάθαρο τρόπο και συνειδητά τοποθετούνται υπέρ
της πλευράς που υποστηρίζει την λειτουργία των μεταλλείων χρυσού.
-Μια μεγάλης μαζικότητας διαδήλωση περίπου 2500
κατοίκων της περιοχής και ευαισθητοποιημένων πολιτών ενάντια στην
τεράστια περιβαλλοντική καταστροφή που επιφέρει η λειτουργία των
μεταλλείων, διαστρεβλώθηκε με τον εξής συγκεκριμένο τρόπο:
– Οι ενάντιοι στην λειτουργία των
μεταλλείων αναφέρονται ως διαδηλωτές, ενώ με έμφαση οι υποστηρικτές
αναφέρονται ως κάτοικοι .Οι 2500 ενάντιοι στην λειτουργία των μεταλλείων
γίνονται 800, και οι 300 περίπου υποστηρικτές γίνονται 1000 κάτοικοι.
Πλήρης διαστρέβλωση της πραγματικότητας για να φαίνονται οι υποστηρικτές
των μεταλλείων περισσότεροι.(Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τα
σχετικά βίντεο , στο alterthess.gr, όπου η διαφορά της μαζικότητας των
δύο μπλοκ είναι ολοφάνερη).Η Ε.Τ.-3 δεν έστειλε συνεργείο για να καλύψει
το γεγονός. 
Προτείνουμε στους διαδηλωτές να έχουν και έναν παπά μαζί
τους αν θέλουν κάλυψη των γεγονότων.
– Και στα τρία ρεπορτάζ οι
διαδηλωτές εμφανίζονται να ζητούν το κλείσιμο των μεταλλείων χωρίς να
γίνεται αναφορά στο γιατί θέλουν να κλείσουν. Μια απλή φράση που
αποσιωπάται συνειδητά, κάνει τη διαφορά : Θέλουν να κλείσουν τα
μεταλλεία γιατί η λειτουργία τους επιφέρει τεράστια και μη αναστρέψιμη
περιβαλλοντική καταστροφή .Γιατί άραγε δεν αναφέρεται πουθενά αυτή η
απλή φράση; Αντίθετα οι υποστηρικτές των μεταλλείων αιτιολογούνται
επαρκώς τόσο όταν η ίδια η δημοσιογράφος (Δελτίο 15:00 στις 22/10) που
επιμελείται το θέματα αναγνωρίζει το δίκιο τους γιατί θέλουν την
ανάπτυξη του τόπου και την καταπολέμηση της ανεργίας, όσο και όταν στο
ρεπορτάζ του βραδινού δελτίου (22/10) δίνεται ο λόγος σε υποστηρικτή του
μεταλλείου, ενώ η άλλη πλευρά καταδικάζεται σε σιωπή.
‘Oσο για τις συγκρούσεις μεταξύ
διαδηλωτών και Μ.Α.Τ. , η συνήθης τακτική των Δελτίων της Ε.Τ.-3 να
υιοθετεί άκριτα την οπτική της αστυνομίας, επιβεβαιώθηκε με τον πιο
εξόφθαλμο τρόπο: ισχυρίζονται ότι τα επεισόδια τα ξεκίνησαν οι
διαδηλωτές , ότι έβαλαν φωτιές στο δάσος, ότι είχαν πάνω τους διάφορα
φοβερά όπλα (λοστούς, πέτρες, μολότοφ, αντιασφυξιογόνες μάσκες…), και
ότι χτυπήθηκαν 8 αστυνομικοί ενώ διερευνάται αν χτυπήθηκε ένας
διαδηλωτής . Αποσιωπάται εντελώς η απάνθρωπη βία των Μ.Α.Τ. , η
υπερβολική ρίψη χημικών, καπνογόνων, πλαστικών σφαιρών και το γεγονός
των δεκάδων τραυματιών κάθε ηλικίας (μέχρι και ηλικιωμένες γυναίκες
χτύπησαν). Γιατί δεν αναφέρεται και η άποψη των διαδηλωτών για τα
γεγονότα;
Η αστυνομία εκτός από τις
“επισκέψεις” στα ρεπορτάζ ειδήσεων μας τιμά και με την φυσική της
παρουσία στο χώρο εργασίας, επιβάλλοντας την λογική της φύλαξης του
χώρου από διαμαρτυρόμενες κοινωνικές ομάδες . Έτσι στις 17/10 ημέρα της
απεργίας μια κλούβα εμφανίστηκε στην εκδήλωση του Τοπικού Παραρτήματος
της Ε.Ρ.Τ.-3 έξω από το κτήριο τηλεόρασης (για να προστατέψει την
Ε.Ρ.Τ.-3 από τους ίδιους τους εργαζόμενους της ) Σαν να μην έφτανε αυτή η
επίθεση φιλίας ,η διεύθυνση έδωσε εντολή να κλειδωθεί και η κεντρική
πόρτα .
Είμαστε αλληλέγγυοι στις
κοινωνικές ομάδες που διαμαρτύρονται ενάντια στην πολιτική της λιτότητας
που πλήττει και εμάς σαν εργαζόμενους.
Είμαστε ενάντιοι στην αστυνομοκρατία.
Μια αστυνομοκρατία που ενόχλησε
πολύ κόσμο τις ημέρες των εορταστικών εκδηλώσεων(26/10).Δεν ταιριάζει
στην εορταστική ατμόσφαιρα της πόλης η αστυνομοκρατία η οποία προκαλούσε
ακόμα και την δυσαρέσκεια των πιστών έξω από την εκκλησία του Αγίου
Δημητρίου, όπως διαπίστωσε ο δημοσιογράφος της Ε.Τ.-3 και την επόμενη
στιγμή τον “απέσυραν” από την κάλυψη της εισόδου των πολιτικών στον ναό
(φαίνεται φοβήθηκαν μήπως και ανέφερε τα γιουχαΐσματα του κόσμου όταν
εμφανίζονταν ο πρωθυπουργός, πράγμα που αποσιώπησαν οι υπόλοιποι
συνάδελφοί του).
Στεκόμαστε αλληλέγγυοι στους
συναδέλφους που προσπαθούν να κάνουν με αξιοπρέπεια τη δουλειά τους,
δίνοντας τη δυνατότητα να ακουστούν όλες οι απόψεις.
Καλούμε τις συνδικαλιστικές
ενώσεις να πάρουν θέση αλλά και να προβούν σε ενέργειες που θα
διασφαλίζουν την πολυφωνία και την αυτονομία των εργαζόμενων στα μ.μ.ε.
από τα κέντρα εξουσίας. Η σιωπή είναι συνενοχή.
Ως εργαζόμενοι στην δημόσια
ραδιοτηλεόραση εκφράζουμε την αντίθεση μας στη χειραγώγηση των δελτίων
ειδήσεων που έχουν ως στόχο την πλήρη απαξίωση των κοινωνικών αγώνων
ενάντια στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές.
Ε.Ρ.Τ.-3 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ.
ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ -ΕΡΤ3

Καταγγελία-βόμβα από την μεγαλύτερη κυπριακή εφημερίδα. «Συνεργάτες του Αναστασιάδη ήξεραν και έβγαλαν τα λεφτά τους στο εξωτερικό»

Στην σοβαρή καταγγελία ότι συνεργάτες του Προέδρου της κυπριακής
δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη, και οικονομικοί παράγοντες ήξεραν για το
«κούρεμα» και απέσυραν τις καταθέσεις τους από την Κύπρο, προέβη σήμερα
η μεγαλύτερη εφημερίδα της…
Λευκωσίας, «Φιλελεύθερος».

Σε άρθρο της με τίτλο «Κάποιοι γνώριζαν εκ των προτέρων», η κυπριακή εφημερίδα αναφέρει συγκεκριμένα:


«Τα τελευταία 24ωρα δίνουν και παίρνουν οι πληροφορίες που φέρουν
συνεργάτες του Προέδρου της Δημοκρατίας, όπως και οικονομικούς
παράγοντες, να έχουν αποσύρει τις τελευταίες δύο εβδομάδες τεράστια ποσά
από κυπριακές τράπεζες και να τα μετέφεραν στο εξωτερικό.
Παρά τις εξ αντιθέτου διαβεβαιώσεις των κυβερνώντων, αυτοί…οι άνθρωποι
γνώριζαν ότι βρισκόταν στο τραπέζι το επικείμενο «κούρεμα» στις
καταθέσεις και ότι οι Γερμανοί θα πίεζαν προς αυτή την κατεύθυνση και
ότι υπήρχε ένα πολύ σοβαρό ενδεχόμενο να περάσει το «κούρεμα».
Οι πληροφορίες δεν είναι αόριστες, γι’ αυτό ο Πρόεδρος Αναστασιάδης
επιβάλλεται να ζητήσει αμέσως πληροφόρηση από τον Διοικητή της Κεντρικής
Τράπεζας που μπορεί να εξασφαλίσει αυτά τα στοιχεία, για το ποιοι είναι
αυτοί που έβγαλαν χρήματα στο εξωτερικό το τελευταίο διάστημα. 

Αφενός για να διαπιστωθεί το βάσιμο αυτών των πληροφορίων που εμπλέκουν
συνεργάτες του Προέδρου και αφετέρου για να ενημερωθεί ο κόσμος, τον
οποίο ο Πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι δεν θα τον κρατά στο σκοτάδι».

Anti-ntp, Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2013 (Καταγγελία-βόμβα από την μεγαλύτερη κυπριακή εφημερίδα. «Συνεργάτες του Αναστασιάδη ήξεραν και έβγαλαν τα λεφτά τους στο εξωτερικό»)  

Πώς το υπ. Οικονομικών στήνει παγίδα με τον ΑΦΜ

Ηλεκτρονική παγίδα στήνει στους πολίτες το υπουργείο Οικονομικών
χρησιμοποιώντας τον ΑΦΜ, στον οποίο σύντομα θα «καθρεφτίζεται», εκτός
από τη φορολογική κατάσταση, το σύνολο των χρεών προς το Δημόσιο και τις
τράπεζες, η πλήρης περιουσιακή κατάσταση του φορολογουμένου μαζί με
όλες τις δοσοληψίες που πραγματοποιεί καθημερινά.

Με τη νέα ηλεκτρονική εφαρμογή που ετοιμάζεται, η κάθε δημόσια
υπηρεσία ή κάποιος ελεγκτής που έχει σχετική εξουσιοδότηση θα μπορεί να
πληκτρολογεί όποιο ΑΦΜ επιθυμεί και με το πάτημα ενός κουμπιού να κάνει
«φύλλο και φτερό» τα προσωπικά στοιχεία του φορολογουμένου, να βλέπει
όλα τα ακίνητα που διαθέτει, τις καταθέσεις του και όλα τα εισοδήματά
που εισπράττει. Θα μπορεί επίσης να βλέπει και τις δαπάνες που
πραγματοποιεί ο κάθε πολίτης μέσω πιστωτικών καρτών.

Το σχέδιο-κρεμάλα περιγράφεται στο Μνημόνιο 3 που υπέγραψε πρόσφατα η
κυβέρνηση. Στη σελίδα 31 παρουσιάζεται αναλυτικά το πώς θα λειτουργεί ο
«Αριθμός δημοσιονομικής ταυτοποίησης». Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση
δεσμεύεται ως εξής: «Μέχρι τον Ιούνιο του 2013, θα απαιτηθεί από όλα τα
υπουργεία, τα οποία έχουν δημοσιονομική σχέση με φορολογουμένους, να
χρησιμοποιούν τον κωδικό αριθμό ταυτοποίησης για τις χρηματοοικονομικές
συναλλαγές τους με τους πολίτες. Περαιτέρω, μέχρι τον Ιούνιο του 2014 θα
καθιερώσουμε μια κεντρική υπηρεσία η οποία θα ενοποιήσει και θα
συνδέσει όλους τους διαφορετικούς αριθμούς ταυτοποίησης που
χρησιμοποιούνται τώρα στις διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες».

Ο επονομαζόμενος ως «αριθμός δημοσιονομικής ταυτοποίησης» είναι το
ΑΦΜ μας, μέσω του οποίου το Δημόσιο αλλά και τα ιδιωτικά ελεγκτικά
γραφεία που προσλαμβάνει θα έχουν πρόσβαση στην περιουσιακή κατάσταση
των πολιτών, στον μισθό, στη σύνταξη ή όποια άλλη αμοιβή εισπράττουν,
στις κινήσεις στον τραπεζικό λογαριασμό αλλά και σε κάθε αγορά ή πληρωμή
που γίνεται με πλαστικό χρήμα.

Συγκεκριμένα, το σχέδιο που αναπτύσσει το υπουργείο Οικονομικών έχει ως εξής:

-Προβλέπεται η δημιουργία ενός ηλεκτρονικού Μητρώου Τραπεζικών
Λογαριασμών μέσω του οποίο το ΣΔΟΕ θα παρακολουθεί τις καταθέσεις και
τις συναλλαγές που θα γίνονται ανά ΑΦΜ. Κάθε συναλλαγή θα καταγράφεται
και θα παρακολουθείται κεντρικά, στη νέα βάση δεδομένων που θα
δημιουργηθεί. Το σύστημα θα παρακολουθεί κάθε κίνηση των λογαριασμών.
Πότε και πόσα δόθηκαν ή ελήφθησαν και από ποιους.
-Από τον Ιούνιο του 2013 θα απαιτείται η χρήση του Αριθμού
Φορολογικού Μητρώου για τις συναλλαγές των πολιτών με όλα τα υπουργεία.
Καμία οικονομική συναλλαγή πολίτη με το κράτος δεν θα πραγματοποιείται,
αν οι υπηρεσίες δεν γνωρίζουν τον ΑΦΜ του. Συντάξεις, Πρόνοια,
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, επιδόματα θα αντιστοιχίζονται με το ΑΦΜ του
υπόχρεου.
-Τον Ιούνιο του 2014, ένας κρατικός φορέας θα συνδέσει όλους τους
διαφορετικούς αριθμούς αναγνώρισης που χρησιμοποιούνται σήμερα σε
διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες. Αριθμός Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ),
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητος, ΑΦΜ, όλοι οι αριθμοί μητρώου θα γίνουν ένας.
Ολα αυτά θα συνδεθούν με το ΑΦΜ του φορολογουμένου.

Από το καλοκαίρι οι εφορίες δεν θα δέχονται πια πληρωμές με μετρητά.
Ολες οι πληρωμές θα γίνονται υποχρεωτικά στις τράπεζες. Ηδη απαγορεύεται
κάθε συναλλαγή μεταξύ ιδιωτών με μετρητά για ποσά 1.500 ευρώ και άνω.
Οι αγοραπωλησίες με μετρητά περιορίζονται στο ελάχιστο, ενώ όλες οι
χρηματοοικονομικές συναλλαγές θα περνάνε και θα καταγράφονται από τις
τράπεζες,

Ουσιαστικά το υπουργείο Οικονομικών θα δημιουργήσει μία μεγάλη βάση
δεδομένων ώστε όποτε καταχωρείται ένα ΑΦΜ να παρέχονται άμεσα τα
στοιχεία του φορολογουμένου για:
-τους τραπεζικούς λογαριασμούς, τις επενδύσεις και τις μετοχές του,
-τα ακίνητα που απέκτησε ή πούλησε,
-τις πληρωμές και τις αμοιβές του,
-τις αγορές, τις εξόδους, τα ταξίδια κ.λπ.,
-τις συντάξεις, τα επιδόματα και τα βοηθήματα που λαμβάνει,
-τις οφειλές του στην Εφορία, στους δήμους, στα ασφαλιστικά ταμεία κ.λπ.,
-τα φάρμακα, τη νοσηλεία, τις ιατρικές εξετάσεις του,
-την οικογενειακή του κατάσταση, τους γονείς ή τα παιδιά του και εν γένει ό,τι συνδέεται με την ατομική του ταυτότητα.

Σήμερα υπάρχει μια σωρεία από εθνικούς αριθμούς ταυτοποίησης, με
πολλά και διαφορετικά πρότυπα αριθμοδότησης: το πρότυπο του δελτίου
ταυτότητας (για πολίτες άνω των 12 που μπορεί και να αλλάζει), ο
εννιαψήφιος ΑΦΜ, ο ΑΜΚΑ – Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης που είναι
η ταυτότητα εργασίας και ασφάλισης κάθε μέλους των εργαζομένων ή των
συνταξιούχων και εξαρτάται από την οικογένειά τους στην Ελλάδα κ.λπ.

Ως το 2014 όλα αυτά θα έχουν συγχωνευθεί στο ΑΦΜ του πολίτη.

Η διπλή διάψευση του ΣΔΟΕ για τις καταθέσεις

Στη σκιά των δραματικών εξελίξεων με το «κούρεμα» των τραπεζικών
καταθέσεων στην Κύπρο, το ΣΔΟΕ εξέδωσε πρόσφατα δύο απανωτές
ανακοινώσεις για να επιβεβαιώσει το γνωστό σχέδιο για την ηλεκτρονική
παρακολούθηση των τραπεζικών καταθέσεων των φορολογουμένων, αλλά και να
διαψεύσει ότι αυτό το σχέδιο θα ξεκινήσει άμεσα! Το ΣΔΟΕ διευκρίνισε ότι
δεν υπάρχει σχέδιο που θα εφαρμοστεί άμεσα.

Επιβεβαίωσε όμως την ουσία της είδησης λέγοντας ότι υπάρχει σχέδιο
για «αυτοματοποιημένο σύστημα παροχής πληροφοριών από το τραπεζικό
σύστημα, που εξετάζει το υπουργείο, προκειμένου να μην υπάρχουν
καθυστερήσεις στα αιτήματα των ελεγκτικών Αρχών προς τις τράπεζες».

Οπως είχε αποκαλύψει η «κυριακάτικη δημοκρατία», το σύστημα
παρακολούθησης τραπεζικών λογαριασμών θα ενεργοποιηθεί αφού ψηφιστεί η
σχετική νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα περιληφθεί στο επικείμενο
φορολογικό νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή τον ερχόμενο Απρίλιο.
Οι τράπεζες, καθημερινά, θα αποστέλλουν στον Τειρεσία όλες τις κινήσεις
που έγιναν στους λογαριασμούς που διατηρούν. Από τον server του Τειρεσία
θα αποστέλλονται τα στοιχεία στον server της Γενικής Γραμματείας
Πληροφοριακών Συστημάτων.

Στέλιος Κράλογλου
Δημοκρατία, Σάββατο, 23 Μαρτίου 2013 (Πώς το υπ. Οικονομικών στήνει παγίδα με τον ΑΦΜ) 

Ο Καζάκης προειδοποιούσε για το «κούρεμα» στην Κύπρο από το Δεκέμβριο του 2012

O Δημήτρης Κολλάτος για την ομιλία Τσίπρα στο Μέγαρο

Ήξεραν όλοι από το 1997

Την απόρρητη έκθεση που υπήρχε ήδη από το 1997 κλειδωμένη στα συρτάρια
της Δημόσιας Επιχείρησης Πετρελαίου της Ελλάδος (ΔΕΠ-ΕΚΥ Α.Ε.) και
αποκάλυπτε την ύπαρξη γιγαντιαίων στόχων-κοιτασμάτων πετρελαίου και
φυσικού αερίου δυτικά της Πελοποννήσου και νότια της Κρήτης, φέρνει στο
«φως» η Realnews.

Σε αυτή περιλαμβάνονται χάρτες στους οποίους αποτυπώνονται αντίστοιχες
σεισμικές καταγραφές με αυτές που προέκυψαν κατά την πρόσφατη έρευνα της
νορβηγικής εταιρείας PGS, η οποία επέδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για τη
συγκεκριμένη περιοχή και για τις προοπτικές των εν λόγω κοιτασμάτων,
όπως αποκάλυψε την περασμένη Κυριακή η Realnews.

Ανάλογο ενδιαφέρον, ωστόσο, δεν επέδειξαν οι ελληνικές κυβερνήσεις, αφού
η άκρως εμπιστευτική έκθεση των 200 σελίδων με τον τίτλο International
Mediterranean Ridge Seismic Experiment (IMERSE), όπως αποδεικνύεται,
παρέμενε «θαμμένη» και αναξιοποίητη για δεκαέξι ολόκληρα χρόνια, έχοντας
περιέλθει στα «χέρια» της εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε., μετά την
κατάργηση της Δημόσιας Επιχείρησης Πετρελαίου της Ελλάδος (με κύριο
μέτοχο το υπουργείο Οικονομικών) τον Απρίλιο του 1998.

«Αν είχαμε προχωρήσει τότε, σήμερα θα είχαμε συμβάσεις αφού, όπως
αποδεικνύεται και από τις πρόσφατες έρευνες της PGS, το έργο IMERSE ήταν
άκρως επιτυχημένo», ανέφερε η τότε πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος
της ΔΕΠ-ΕΚΥ Α.Ε., Τερέζα Φωκιανού.

Η έρευνα ξεκίνησε το 1995 και πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Προγράμματος MAST II από τη ΔΕΠ-ΕΚΥ Α.Ε., σε κοινοπραξία με
το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Geomar του Κιέλου και με τη συμμετοχή του
Ιδρύματος Ecole Normale Superieure του Παρισιού, του Imperial College
του Λονδίνου και των πανεπιστημίων της Τριέστης και του Μπέρμιγχαμ. Στον
χώρο μεταξύ Πελοποννήσου -λιβυκών θαλάσσιων συνόρων και Κρήτης έγιναν
καταγραφές συνολικού μήκους 2.650 χλμ., με τους ξένους ερευνητές να
υποστηρίζουν με την τεχνογνωσία και τον θαλάσσιο εξοπλισμό το όλο
εγχείρημα, ενώ η ΔΕΠ- ΕΚΥ Α.Ε. ήταν αυτή που ανέλαβε το δύσκολο έργο της
ανάλυσης και επεξεργασίας των δεδομένων της έρευνας, καθώς διέθετε
πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και εξειδικευμένο προσωπικό.

Η εξαιρετική ποιότητα των καταγραφών εκείνης της εποχής επέτρεψε να
εντοπιστούν, όπως αποτυπώνεται στην έκθεση, εντυπωσιακοί στόχοι πιθανών
κοιτασμάτων, ένας εκ των οποίων παρουσιάζει έκταση η οποία ξεπερνά τα
1.000 τ.χλμ. Περίπου τρεις φορές μεγαλύτερο, δηλαδή, από το κοίτασμα
Λεβιάθαν του Ισραήλ που έχει έκταση 370 τ.χλμ. Μάλιστα, στην έκθεση
αποτυπώνεται και η αξία των κοιτασμάτων στην εν λόγω περιοχή με μια
πρώτη οικονομοτεχνική μελέτη. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την πιθανότητα
ύπαρξης 80% πετρελαίου και 20% φυσικού αερίου, οι επιστήμονες εκτιμούσαν
ότι μπορεί να δώσει από 5 έως 10 δισ. βαρέλια πετρελαίου, αξίας 500
δισ. δολαρίων και καθαρής αξίας για τα ταμεία του κράτους, αν αφαιρεθούν
τα έξοδα ερευνών, 150 δισ. δολαρίων.

Σημειώνεται ότι τα συγκεκριμένα οικονομικά μεγέθη ελήφθησαν υπ’ όψιν
κατά τη σύνταξη της μυστικής εκθέσεως που είχε παραδοθεί πέρυσι το
καλοκαίρι στον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά από τους επιστήμονες Αντώνη Φώσκολο, Ηλία Κονοφάγο και Νίκο Λυγερό,
σύμφωνα με την οποία από την αξιοποίηση των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων
που εντοπίζονται γύρω από την Κρήτη το όφελος για το ελληνικό Δημόσιο
μπορεί να φθάσει ακόμα και τα 1,3 τρισ. δολάρια.

Ενα από τα σημαντικά ευρήματα της έκθεσης ήταν η διαπίστωση ότι τα
ανώτερα στρώματα των γεωλογικών στόχων αποτελούνταν από εβαπορίτες
(δηλαδή άλατα του Μεσσηνίου, που δημιουργήθηκαν πριν από περίπου 7
εκατομμύρια χρόνια) και τα οποία μπορούν να εγκλωβίσουν υδρογονάνθρακες.
Ανάλογη σύσταση έχουν τα κοιτάσματα σε Κύπρο και Ισραήλ, στα οποία αυτή
τη στιγμή γίνονται γεωτρήσεις.

Διαβάστε αναλυτικά το δημοσίευμα της Realnews
Real.gr, Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2013 (Ήξεραν όλοι από το 1997)