Σεπτέμβριος 2016

Εστιάζοντας 30 Σεπτεμβρίου 2016 (Σ. Λαβδιώτης για τη σημασία ελέγχου του χρήματος)

Εστιάζοντας 29 Σεπτεμβρίου 2016 (Μ. Νευραδάκης – Συνέντευξη για Μετανάστες-Πρόσφυγες)  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

Εστιάζοντας 28 Σεπτεμβρίου 2016 (Γ. Αδαλής για οικονομία)

Εστιάζοντας 27 Σεπτεμβρίου 2016

Εστιάζοντας 26 Σεπτεμβρίου 2016 (Γ. Αδαλής για οικονομία)

Εστιάζοντας 23 Σεπτεμβρίου 2016 (Μ. Κόλιας Δήμαρχος Λέρου για τα επεισόδια)

Εστιάζοντας 22 Σεπτεμβρίου 2016 (Α. Παραράς για επεισόδια στην Καστοριά)

Εστιάζοντας 21 Σεπτεμβρίου 2016 (Π. Λελιάτσος για δημιουργία χρήματος)

Εστιάζοντας 20 Σεπτεμβρίου 2016 (Ν. Σκούφου από Λέσβο)

Εστιάζοντας 19 Σεπτεμβρίου 2016 (Μ. Νευραδάκης – πρόγαμμα Κ. Μητσοτάκη)

Εστιάζοντας 16 Σεπτεμβρίου 2016 (Α. Σωκράτους από Αμερική)

Εστιάζοντας 15 Σεπτεμβρίου 2016 (Ε. Αναγνώστου από Χίο, Σκουριές – Χ. Ευθυμιάδης)

Εστιάζοντας 14 Σεπτεμβρίου 2016 (Α. Παπαντωνίου – Ιαβέρης)

Εστιάζοντας 13 Σεπτεμβρίου 2016 (Π. Δανόπουλος για συνθήκη 1953)

Εστιάζοντας 12 Σεπτεμβρίου 2016 (Τ. Γκούσκος για πολεμικές αποζημιώσεις – Γ. Βάμβουκας)

Εστιάζοντας 09 Σεπτεμβρίου 2016 (Ε. Μαρούπα – Γ. Κοντογιώργης)

Εστιάζοντας 08 Σεπτεμβρίου 2016 (Ειδήσεις από Χίο – Γ. Κασιμάτης)

Εστιάζοντας 07 Σεπτεμβρίου 2016 (Α. Σωκράτους από Αμερική – Ι. Μίσχος αθλητικά)

Εστιάζοντας 06 Σεπτεμβρίου 2016 (Λ. Χρυσανθόπουλος)

Εστιάζοντας 05 Σεπτεμβρίου 2016 (Απόσπασμα Εκπομπής)