Οκτώβριος 2016

Εστιάζοντας 13 Οκτωβρίου 2016 (Α. Κρούστης για δημιουργία και κατάρρευση ΕΣΣΔ)

Εστιάζοντας 12 Οκτωβρίου 2016

Εστιάζοντας 11 Οκτωβρίου 2016 (Β. Βιλιάρδος για οικονομία – Ι. Μάζης για Ελληνο-Τουρκικά)

Εστιάζοντας 10 Οκτωβρίου 2016 (Λ. Χρυσανθόπουλος για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα)

Εστιάζοντας 07 Οκτωβρίου 2016 (Σ. Καργάκος για παιδεία)

Εστιάζοντας 06 Οκτωβρίου 2016 (Γ. Λεκάκης για τους κλαπέντες θησαυρούς)

Εστιάζοντας 05 Οκτωβρίου 2016 (Λ. Χρυσανθόπουλος για Συνθήκη Λωζάνης)

Εστιάζοντας 04 Οκτωβρίου 2016 (Ν. Σκούφου ειδήσεις Λέσβου – Δ. Παπαμεθοδίου για την κατάσταση στην υγεία)

Εστιάζοντας 03 Οκτωβίου 2016 (Ε. Μαρούπα για την πολιτική κατάσταση)