ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ! ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΜΙΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ!ΤΑΛΜΟΥΔ!

Το Ταλμούδ (talmud) είναι ένας κώδικας, μία εγκυκλοπαίδεια θρησκευτικού και νομικού περιεχομένου,
που περιλαμβάνει, ταξινομημένες σε κανονισμούς και θεματικές ενότητες,
όλες τις προφορικές παραδόσεις (χαλαχά), αφηγήσεις (χαγγαδά) και
ερμηνείες (μιδράς) των νομοδιδασκάλων (ραββίνων), για τη ρύθμιση της
συμπεριφοράς και την αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων του Ιουδαϊκού
λαού, σύμφωνα με τις διδασκαλίες των βιβλίων της πεντατεύχου (Τορά),
δηλαδή τον Μωσαϊκό Νόμο.

Διαβάστε παρακάτω πόσο ’’ωραία’’ πόσο ’’φιλειρηνικα’’ και πόσο
‘’αντιρατσιστικά’’ μιλάει για τους Έλληνες και τους άλλους λαούς ο
‘’περιούσιος’’(sic) λαός του Θεού ο οποίος υπέστη ολοκαύτωμα και εξορία.
Θαυμάστε:


ΒΙΒΛΙΟ: ΤΑΛΜΟΥΔ :

ΕΒΡΑΙΟΙ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
-Orach CHAIIM (225,10) : Οι Έλληνες (Εθνικοί) και τα ζώα συναθροίζονται εις ομάδας προς σύγκρισην.
-ZOHAR 11 (64B) : Οι Έλληνες ειδωλολάτραι ομοιάζουν με τας αγελάδας και όνους.
-KETHUBOTH(110B) : Ο Ψάλτης (Δαυίδ) παρομοιάζει τους Εθνικούς Έλληνες με ακάθαρτα κτήνη (Γκόιμ).
-SANHEDRIN (974B) TOS : Η σεξουαλική συνουσία του Έλληνος , είναι, ως του κτήνους (Γκόιμ).
-IORE DEA (337,1) : Αντικαταστήσατε τους νεκρούς Έλληνες , όπως αντικαθιστάτε ψοφίσασαν αγελάδαν ή γάιδαρον .
-ABHODAH ZARACH (78) : Αι Εθνικές Ελληνικές Εκκλησίαι (= του Δήμου) είναι τόποι ειδωλολατρίας.
-IOREA DEA (142,10) : Πρέπει να ευρίσκεσαι μακράν εκκλησιών (του Δήμου).
-SCHABATH (116A) TOS : Τα Ευαγγέλια ( μυστικισμός των Ελλήνων) ονομαζόμενα τεύχη της ανομίας , είναι αιρετικά βιβλία.
– ABHODAH SARACH (2A) : Αι Εορταί των Ελλήνων ωνομάσθησαν ημέραι συμφοράς .
– ABHODAH SARACH (78C) : Αι εθνικές των Ελλήνων εορταί είναι καταφρονημενέναι ημέραι μάταιαι και πονηραί.
– KETHUBOTH (3Β) : Το σπέρμα των Ελλήνων έχει την αυτήν αξίαν με το σπέρμα του κτήνους.
– ABHODAH ZARACH (26Β) : Οι καλύτεροι των Ελλήνων πρέπει να φονεύονται.
-SEPHER OR ISRAEL (177B) : Εάν Εβραίος φονεύση Έλλην , δεν διαπράττει έγκλημα.
-ΚERITHUTH (6B , σελ. 78) : Οι Εβραίοι ονομάζονται άνθρωποι . Οι έλληνες δεν ονομάζονται άνθρωποι.
– ABHODAH SARACH (22 Α ) : Ύποπτοι είναι οι Έλληνες της συνουσίας μετά ζώων.
-KIDDUSCHIM (68A) : Οι Έλληνες είναι ένας λαός γαιδάρων.
-MIDRASCH TALPIOTH (225) : Oι Έλληνες επλάσθησαν , δια να υπηρετούν τους Εβραίους πάντοτε.
-SANHEDRIN( 92,1) : Οι Έλληνες φυλή αγέλη κτηνών εστί εκ του Σατανά καταγομένη και μόνο το όνομα του χοίρου δικαιούται να φέρει.
– CHOSCHEN HAM (183 , 7) : Κράτησε εκείνο , το οποίον, ο Έλλην εκ λάθους σου πλήρωσε επιπλέον.
– CHOSCHEN HAM ( 226 , 1) : Ο Εβραίος δύναται να κρατήση απωλεσθέν υπό ‘Ελληνος και ανευρεθέν υπό Εβραίου

CHOSCHEN HAM ( 183, 7) : Οι Εβραίοι πρέπει να διαμοιράζονται εκείνο, το
οποίον εισέπραξαν επιπλέον από Έλληνες , οι οποίοι πιστεύουν εις το
Ελληνικό δόγμα.
-IORE DEA (157,2H ) : Επιτρέπεται να εξαπατάς τους Έλληνες .
-ABHODAH ZARACH ( 54 Α) : Τοκογλυφία δύναται να εφαρμοστή επί Ελλήνων ή αποστατών.
BABHA BATHRA ( 113 A ) : Εβραίος δύναται να ψευσθή και να ψευδορκήση , ίνα, καταδικασθή Χριστιανός .

ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ:
-KALLAH (18B) : Νόθος ,συλληφθείς κατά την διάρκεια εμμήνου ροής.
-TOLBATH JESCHU : Γέννησις αναφερόμενη κατά τον πλέον αισχρόν τρόπον .
-SHABBAT (104B) : Ονομάσθη παράφρων και ουδείς δίδει σημασία εις τους παράφρονας
-TOLDOTH JESCHU : Ο Ιούδας και ο Ιησούς συνεπλάκησαν εν μέσω ακαθαρσιών.

ABHODAH ZARACH (6 A) : Έλληνας Χριστιανός ονομάζεται αυτός που
ασπάζεται τις ψευδείς διδασκαλίες εκείνου του ανθρώπου , ο οποίος δίδαξε
να γιορτάζεται πρώτη μέρα του Σαββάτου.
ΓΙΑ ΌΛΑ ΤΑ ΕΘΝΗ

Shulchan Aruch Choszen Hamiszpat (348): Όλα τα υπάρχοντα των άλλων Εθνών
ανήκουν εις το Εβραικόν Έθνος, το οποίο δικαιούται να τα αρπάξει άνευ
οιωνδήποτε δισταγμόν .
-ΕΒΕΝ – ΗΑ –ΕSER (6,8) : Τι είναι πόρνη ; Κάθε γυναίκα που δεν είναι Εβραία!
MAKKOTH (7B) : Αθώος , δολοφονίας είναι κάθε Εβραίος , εφ όσον ο σκοπός είναι η δολοφονία Χριστιανού!

Αν όλα αυτά τα έγραφαν Μουσουλμάνοι θα τους λέγανε Μουσουλμάνους
Φονταμενταλιστές , αν τα λέγανε Χριστιανοί θα τους λέγανε
παραθρησκευτικούς και σκοταδιστές , αν τα λέγανε πολιτικοί θα τους
λέγανε φασίστες ! Στην προκειμένη περίπτωση που τα αναφέρουν οι’’
περιούσιοι’’ κάτοικοι αυτού του κόσμου όλοι μούγκα!

Γιώργος Τουλγερίδης
Freehellasleptokaria, Κυριακή, 4 Νοεμβρίου 2012 (ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ!ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΜΙΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ!ΤΑΛΜΟΥΔ! γράφει ο Γιώργος Τουλγερίδης) 

Τώρα έμαθαν στη Γερμανία ότι τα Dolphin έχουν πυρηνικά;

Έρευνα
του γερμανικού περιοδικού Spiegel υποστηρίζει πως το Ισραήλ εξοπλίζει
υποβρύχια που αγοράζει -με ιδιαίτερα μάλιστα ευνοϊκούς όρους- από τη
Γερμανία με πυραύλους που φέρουν πυρηνικές κεφαλές. 

Τώρα το έμαθαν οι
Γερμανοί ότι τα Dolphin είναι εξοπλισμένα με βλήματα cruise τα οποία
φέρουν πυρηνικές κεφαλές; 

Εδώ και χρόνια η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ έχει αποκαλύψει
ότι τα γερμανικά υποβρύχια που παραδίδονται στο Ισραήλ έχουν ειδικές
προδιαγραφές για να μπορούν να φιλοξενούν πυρηνικά όπλα.

Επισήμως,
το Βερολίνο δηλώνει μέχρι στιγμής άγνοια για εξοπλισμό των σκαφών, ενώ
πάγια θέση του Ισραήλ είναι ούτε να αρνείται ούτε να διαψεύδει πως είναι
πυρηνική δύναμη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού, το οποίο
πρόκειται να κυκλοφορήσει τη Δευτέρα, υποβρύχια που ναυπηγούνται στο
Κίελο από την γερμανική HDW παραδίδονται στο Ισραήλ, το οποίο έπειτα τα
εξοπλίζει με πυραύλους που φέρουν πυρηνικές κεφαλές και η εκτόξευση των
οποίων «επιτυγχάνεται με τη βοήθεια ενός μέχρι τώρα απόρρητου υδραυλικού συστήματος εκτόξευσης».

Όπως
υποστηρίζει το Spiegel, πρόκειται για τρία υποβρύχια που έχουν ήδη
παραδοθεί στο Ισραήλ και για άλλα τρία που προβλέπεται να έχουν
ναυπηγηθεί μέχρι το 2017.

Μάλιστα, πάντα σύμφωνα με το περιοδικό,
στο συμβόλαιο για την παράδοση του έκτου υποβρυχίου (το οποίο φέρεται
να υπογράφτηκε «αρκετά πρόσφατα»), η γερμανική κυβέρνηση έχει αναλάβει
να καλύψει με 135 εκατ. ευρώ το ένα τρίτο του κόστους κατασκευής.

Η
καγκελαρία φέρεται να έχει επίσης συνδέσει την παράδοση του έκτου
υποβρυχίου με όρους όπως την παύση της επεκτατικής εποικιστικής
δραστηριότητας του Ισραήλ και την ολοκλήρωση έργου βιολογικού καθαρισμού
(επίσης με γερμανική συγχρηματοδότηση) στη Λωρίδα της Γάζας. «Μέχρι στιγμής, ο Νετανιάχου δεν έχει τηρήσει τίποτε από αυτά», αναφέρει το περιοδικό.

«Οι Γερμανοί μπορούν να είναι υπερήφανοι πως έχουν διασφαλίσει για πολλά χρόνια την ύπαρξη του Ισραήλ» φέρεται να δηλώνει στο περιοδικό ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Εχούντ Μπαράκ.

Αξίζει
να σημειωθεί ότι, ενώ επισήμως το Βερολίνο δηλώνει άγνοια, δύο πρώην
υψηλόβαθμα στελέχη του γερμανικού υπουργείου Άμυνας -ο πρώην υφυπουργός Λόταρ Ρουλ και ο πρώην επικεφαλής επιτελικού σχεδιασμού Χανς Ρούλε– φέρονται να δηλώνουν στο Spiegel πως «θεωρούσαν πάντοτε δεδομένο» πως τα υποβρύχια θα εξοπλίζονταν με πυρηνικά».
Defencenet, Κυριακή, 3 Ιουνίου 2012 (Τώρα έμαθαν στη Γερμανία ότι τα Dolphin έχουν πυρηνικά;) 

Ο «μεγάλος αδερφός» θα …ακούει καλύτερα στο Ισραήλ!

Με πλήρη νομική κατοχύρωση  ώστε να …ακούει πολύ καλύτερα όλους τους
πολίτες του  εξοπλίζει τον  «μεγάλο αδελφό» – και τα …αδέλφια του! – το
κράτος του Ισραήλ.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης  άρχισε  λοιπόν να
αναπτύσσει ένα νομοσχέδιο, το οποίο θα επιτρέπει στο κράτος να διευρύνει
τον αριθμό των οργανισμών που θα έχουν το δικαίωμα παρακολούθησης
τηλεφωνικών κλήσεων και  ανάγνωσης των μηνυμάτων του ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου των πολιτών και των υπηρεσιών της χώρας, μας πληροφορεί η
εφημερίδα Haaretz.

Στόχος αυτής της καινοτομίας είναι, λέει,  να
δοθεί η πλήρης νομιμότητα στην συλλογή πληροφοριών από τα αρμόδια όργανα
και υπηρεσίες, οι οποίες και σήμερα το κάνουν αυτό, παρακάμπτοντας όμως
την νομοθεσία.

Όπως είναι φυσικό το νέο νομοσχέδιο έχει
προκαλέσει την έντονη δυσαρέσκεια μερικών ισραηλινών οργανώσεων, πρώτα
απ’ όλα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Από το 2007 στο
Ισραήλ ισχύει ο αντίστοιχος νόμος για τον έλεγχο πληροφοριών, ο οποίος
είναι γνωστός ως «Ο νόμος του μεγάλου αδερφού».
Πριονοκορδέλα, Σάββατο, 19 Μαΐου 2012 (Ο «μεγάλος αδερφός» θα …ακούει καλύτερα στο Ισραήλ!)